Category: Home

Metodologia badań własnych

Metodologia

Profesjonalnie doradzamy w metodologii badań własnych

Analiza i Obliczenia statystyczne

Analiza

Profesjonalne obliczenia i analiza statystyczna.

Nauki Społeczne

Nauki Społeczne

Statystyka dla przedstawicieli Nauk SpołecznychObliczenia i analiza statystyczna dla przedstawicieli nauk społecznych.Proponujemy obliczenia statystyczne do prac dyplomowych dla takich kierunków jak: Psychologia Pedagogika Socjologia Praca socjalna Resocjalizacja Inne kierunki