Nauki Społeczne

Statystyka dla przedstawicieli Nauk Społecznych
Obliczenia i analiza statystyczna dla przedstawicieli nauk społecznych.
Proponujemy obliczenia statystyczne do prac dyplomowych dla takich kierunków jak:

  • Psychologia
  • Pedagogika
  • Socjologia
  • Praca socjalna
  • Resocjalizacja
  • Inne kierunki